BẢNG GIÁ BẾP ĐIỆN, BẾP GIA NHIỆT MISUNG

Model: HP12, HP15, MS100 (HP100), HP320, HP330, HP630, HP120D, HP150D, HP180D, HP320D, HP630D, DMB-1, DMB-2, DMB-3

Hãng SX: MISUNG - HÀN QUỐC

Xuất xứ: Hàn Quốc

Giá LH: 0993.49.67.69 - 0983.49.67.69

Email: congtyhuuhao2@gmail.com, buiduyhuu@gmail.com

Website: huuhao.vn.,maydoluong.vn, thietbiphonglab.vn, mayvathietbi.com.vn, maycatnuoc.vn, kinhhienvi24h.vn, huatec.vn

 

STT

Tên sản phẩm - Đặc tính kỹ thuật

Đơn giá
(VNĐ)

Số Lượng

1

BẾP GIA NHIỆT

HÃNG SẢN XUẤT: MISUNG - HÀN QUỐC

MODEL: HP12

 - Bếp gia nhiệt dùng cho phòng thí nghiệm sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001, dấu chất lượng CE

 - Bề mặt gia nhiệt bọc ceramic kháng hóa chất, chịu nhiệt, chống ăn mòn

 - Nhiệt độ tối đa: 380 oC

 - Công suất: 350W

 - Kích thước bề mặt gia nhiệt: 120x120mm

 - Khối lượng máy: 1.8 kg

 - Nguồn điện sử dụng: 220V/50Hz

VNĐ

1

2

BẾP GIA NHIỆT

HÃNG SẢN XUẤT: MISUNG - HÀN QUỐC

MODEL: HP15

 - Bếp gia nhiệt dùng cho phòng thí nghiệm sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001, dấu chất lượng CE

 - Bề mặt gia nhiệt bọc ceramic kháng hóa chất, chịu nhiệt, chống ăn mòn

 - Nhiệt độ tối đa: 380 oC

 - Công suất: 480W

 - Kích thước bề mặt gia nhiệt: 150x150mm

 - Khối lượng máy: 1.9 kg

 - Nguồn điện sử dụng: 220V/50Hz

VNĐ

1

3

BẾP GIA NHIỆT

HÃNG SẢN XUẤT: MISUNG - HÀN QUỐC

MODEL: MS100 (HP100)

 - Bếp gia nhiệt dùng cho phòng thí nghiệm sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001, dấu chất lượng CE

 - Bề mặt gia nhiệt bọc ceramic kháng hóa chất, chịu nhiệt, chống ăn mòn

 - Nhiệt độ tối đa: 380 oC

 - Công suất: 680W

 - Kích thước bề mặt gia nhiệt: 180x180mm

 - Khối lượng máy: 2.8kg

- Nguồn điện sử dụng: 220V/50Hz

VNĐ

1

4

BẾP GIA NHIỆT NHIỀU VỊ TRÍ

HÃNG SẢN XUẤT: MISUNG - HÀN QUỐC

MODEL: HP320

 - Bếp gia nhiệt dùng cho phòng thí nghiệm sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001, dấu chất lượng CE

 - Bề mặt gia nhiệt bọc ceramic kháng hóa chất, chịu nhiệt, chống ăn mòn

 - Thích hợp gia nhiệt nhiều mẫu cùng lúc

 - Nhiệt độ tối đa: 350 oC

 - Công suất: 1200W

 - Kích thước bề mặt gia nhiệt: 300x210mm

 - Khối lượng máy: 4.4kg

 - Nguồn điện sử dụng: 220V/50Hz

VNĐ

1

5

BẾP GIA NHIỆT NHIỀU VỊ TRÍ

HÃNG SẢN XUẤT: MISUNG - HÀN QUỐC

MODEL: HP330

 - Bếp gia nhiệt dùng cho phòng thí nghiệm sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001, dấu chất lượng CE

 - Bề mặt gia nhiệt bọc ceramic kháng hóa chất, chịu nhiệt, chống ăn mòn

 - Thích hợp gia nhiệt nhiều mẫu cùng lúc

 - Nhiệt độ tối đa: 350 oC

 - Công suất: 1400W

 - Kích thước bề mặt gia nhiệt: 300x300mm

 - Khối lượng máy: 5.5kg

 - Nguồn điện sử dụng: 220V/50Hz

VNĐ

1

6

BẾP GIA NHIỆT NHIỀU VỊ TRÍ

HÃNG SẢN XUẤT: MISUNG - HÀN QUỐC

MODEL: HP630

 - Bếp gia nhiệt dùng cho phòng thí nghiệm sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001, dấu chất lượng CE

 - Bề mặt gia nhiệt bọc ceramic kháng hóa chất, chịu nhiệt, chống ăn mòn

 - Thích hợp gia nhiệt nhiều mẫu cùng lúc

 - Nhiệt độ tối đa: 320 oC

 - Công suất: 2000W

 - Kích thước bề mặt gia nhiệt: 600x300mm

 - Khối lượng máy: 12kg

 - Nguồn điện sử dụng: 220V/50Hz

VNĐ

1

7

BẾP GIA NHIỆT HIỆN SỐ

HÃNG SẢN XUẤT: MISUNG - HÀN QUỐC

MODEL: HP120D

 - Bếp gia nhiệt dùng cho phòng thí nghiệm sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001, dấu chất lượng CE

 - Bề mặt gia nhiệt bọc ceramic kháng hóa chất, chịu nhiệt, chống ăn mòn

 - Nhiệt độ tối đa: 380oC

 - Công suất: 350W

 - Cái đặt thời gian hiện số tới 99 giờ 59 phút

 - Kích thước bề mặt gia nhiệt: 120x120mm

 - Khối lượng máy: 2 kg

 - Nguồn điện sử dụng: 220V/50Hz

VNĐ

1

8

BẾP GIA NHIỆT HIỆN SỐ

HÃNG SẢN XUẤT: MISUNG - HÀN QUỐC

MODEL: HP150D

 - Bếp gia nhiệt dùng cho phòng thí nghiệm sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001, dấu chất lượng CE

 - Bề mặt gia nhiệt bọc ceramic kháng hóa chất, chịu nhiệt, chống ăn mòn

 - Nhiệt độ tối đa: 380 oC

 - Công suất: 480W

 - Cái đặt thời gian hiện số tới 99 giờ 59 phút

 - Kích thước bề mặt gia nhiệt: 150x150mm

 - Khối lượng máy: 2.1 kg

- Nguồn điện sử dụng: 220V/50Hz

VNĐ

1

9

BẾP GIA NHIỆT HIỆN SỐ

HÃNG SẢN XUẤT: MISUNG - HÀN QUỐC

MODEL: HP180D

 - Bếp gia nhiệt dùng cho phòng thí nghiệm sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001, dấu chất lượng CE

 - Bề mặt gia nhiệt bọc ceramic kháng hóa chất, chịu nhiệt, chống ăn mòn

 - Nhiệt độ tối đa: 380oC

 - Công suất: 680W

 - Cái đặt thời gian hiện số tới 99 giờ 59 phút

 - Kích thước bề mặt gia nhiệt: 180x180mm

 - Khối lượng máy: 2.9 kg

 - Nguồn điện sử dụng: 220V/50Hz

VNĐ

1

10

BẾP GIA NHIỆT NHIỀU VỊ TRÍ HIỆN SỐ

HÃNG SẢN XUẤT: MISUNG - HÀN QUỐC

MODEL: HP320D

 - Bếp gia nhiệt dùng cho phòng thí nghiệm sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001, dấu chất lượng CE

 - Bề mặt gia nhiệt bọc ceramic kháng hóa chất, chịu nhiệt, chống ăn mòn

 - Thích hợp gia nhiệt nhiều mẫu cùng lúc

 - Nhiệt độ hiện số cài đặt tối đa: 350 oC

 - Cài đặt thời gian gia nhiệt hiện số tối đa 99 giờ 59 phút

 - Công suất: 1200W

 - Kích thước bề mặt gia nhiệt: 300x210mm

 - Khối lượng máy: 4.6kg

 - Nguồn điện sử dụng: 220V/50Hz

VNĐ

1

11

BẾP GIA NHIỆT NHIỀU VỊ TRÍ

HÃNG SẢN XUẤT: MISUNG - HÀN QUỐC

MODEL: HP330D

 - Bếp gia nhiệt dùng cho phòng thí nghiệm sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001, dấu chất lượng CE

 - Bề mặt gia nhiệt bọc ceramic kháng hóa chất, chịu nhiệt, chống ăn mòn

 - Thích hợp gia nhiệt nhiều mẫu cùng lúc

 - Nhiệt độ hiện số cài đặt tối đa: 350 oC

 - Cài đặt thời gian gia nhiệt hiện số tối đa 99 giờ 59 phút

 - Công suất: 1400W

 - Kích thước bề mặt gia nhiệt: 300x300mm

 - Khối lượng máy: 5.7kg

 - Nguồn điện sử dụng: 220V/50Hz

VNĐ

1

12

BẾP GIA NHIỆT NHIỀU VỊ TRÍ

HÃNG SẢN XUẤT: MISUNG - HÀN QUỐC

MODEL: HP630D

 - Bếp gia nhiệt dùng cho phòng thí nghiệm sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001, dấu chất lượng CE

 - Bề mặt gia nhiệt bọc ceramic kháng hóa chất, chịu nhiệt, chống ăn mòn

 - Thích hợp gia nhiệt nhiều mẫu cùng lúc

 - Nhiệt độ hiện số cài đặt tối đa: 350 oC

 - Cài đặt thời gian gia nhiệt hiện số tối đa 99 giờ 59 phút

 - Công suất: 2000W

 - Kích thước bề mặt gia nhiệt: 600x300mm

 - Khối lượng máy: 12kg

 - Nguồn điện sử dụng: 220V/50Hz

VNĐ

1

13

BẾP GIA NHIỆT PHÁ MẪU

HÃNG SẢN XUẤT: MISUNG - HÀN QUỐC

MODEL: DMB-1

 - Bộ gia nhiệt khô dùng cho các phòng thí nghiệm hóa học, sinh học, y tế

 - Hiển thị số nhiệt độ cài đặt từ RT+5 đến 200oC

 - Hiển thị số thời gian cài đặt tới tối đa 99h 59 phút

 - Số lượng block: 1 kích thước (WxDxH) 104x800x53mm

 - Công suất gia nhiệt: 250W

 - Khối lượng máy: 2.1kg

 - Nguồn điện sử dụng: 220V/50Hz

- Block gia nhiệt tùy chọn

VNĐ

1

14

BẾP GIA NHIỆT PHÁ MẪU

HÃNG SẢN XUẤT: MISUNG - HÀN QUỐC

MODEL: DMB-2

 - Bộ gia nhiệt khô dùng cho các phòng thí nghiệm hóa học, sinh học, y te.

 - Hiển thị số nhiệt độ cài đặt từ RT+5 đến 200 oC

 - Hiển thị số thời gian cài đặt tới tối đa 99h 59 phút

 - Số lượng block: 2 kích thước (WxDxH) 104x800x53mm

 - Công suất gia nhiệt: 350W

 - Khối lượng máy: 2.8kg

 - Nguồn điện sử dụng: 220V/50Hz

 - Block gia nhiệt tùy chọn

VNĐ

1

15

BẾP GIA NHIỆT PHÁ MẪU

HÃNG SẢN XUẤT: MISUNG - HÀN QUỐC

MODEL: DMB-3

 - Bộ gia nhiệt khô dùng cho các phòng thí nghiệm hóa học, sinh học, y tế….

 - Hiển thị số nhiệt độ cài đặt từ RT+5 đến 200 oC

 - Hiển thị số thời gian cài đặt tới tối đa 99h 59 phút

 - Số lượng block: 3 kích thước (WxDxH) 104x800x53mm

 - Công suất gia nhiệt: 450W

 - Khối lượng máy: 3.5kg

 - Nguồn điện sử dụng: 220V/50Hz

 - Block gia nhiệt tùy chọn

VNĐ

1

 

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

Tốt cho mẹ và bé

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

Carter, Farlin, Combi, Chicco.

GIAO HÀNG TOÀN QUỐC

GIAO HÀNG TOÀN QUỐC

Thanh toán khi nhận hàng

HOÀN TRẢ SẢN PHẨM

HOÀN TRẢ SẢN PHẨM

Đổi trả trong 7 ngày