BẢNG GIÁ MÔ HÌNH THỰC HÀNH GIẢNG DẠY Y DƯỢC HONGLIAN

Hãng SX: Shanghai Honglian Medical Instrument Development Co.,Ltd, China

Hãng SX: HONGLIAN – THƯỢNG HẢI

Giá LH: 0949.49.67.69 – 0983.49.67.69

Email: Congtyhuuhao9@gmail.com, buiduyhuu@gmail.com

- MÔ HÌNH HỆ CƠ 28 PHẦN GD/A10001

- MÔ HÌNH BÁN THÂN GD/A10002

- MÔ HÌNH CƠ THỂ BÁN THÂN HỆ CƠ GD/A10003

- MÔ HÌNH XƯƠNG NGƯỜI GD/A11101

- MÔ HÌNH XƯƠNG NGƯỜI GD/A11101/1

- MÔ HÌNH BỘ XƯƠNG NGƯỜI MINI GD/A11101/3

- MÔ HÌNH BỘ XƯƠNG NGƯỜI THÁO RỜI GD/A11103

- MÔ HÌNH HỘP SỌ GD/A11110

- MÔ HÌNH HỘP SỌ GD/A11116/1

- MÔ HÌNH CHI TRÊN/ CHI DƯỚI CẮT LỚP GD/A11204

- MÔ HÌNH CHI TRÊN/ CHI DƯỚI CẮT LỚP GD/A11207

- MÔ HÌNH HỆ CƠ TOÀN THÂN 2/3 CỠ BÌNH THƯỜNG GD/A11301/1

- MÔ HÌNH GIẢI PHẪU TOÀN THÂN GD/A11301/2

- MÔ HÌNH CƠ TOÀN THÂN GD/A11302/1

- MÔ HÌNH CƠ TOÀN THÂN GD/A11302/2

- MÔ HÌNH CƠ THỂ BÁN THÂN TRÊN GIÁ GD/A11303

- MÔ HÌNH CƠ CÁNH TAY - 6 MẢNH GD/A11305

- MÔ HÌNH GIẢI PHẪU HỆ CƠ, XƯƠNG, KHỚP CHI TRÊN GD/A11307

- MÔ HÌNH GIẢI PHẪU HỆ CƠ, XƯƠNG, KHỚP CHI DƯỚI GD/A11308

- MÔ HÌNH GIẢI PHẪU HỆ CƠ, XƯƠNG, KHỚP CHI DƯỚI GD/A11311

- MÔ HÌNH GIẢI PHẪU HỆ TIÊU HÓA GD/A12001

- MÔ HÌNH GIẢI PHẪU HỆ HÔ HẤP GD/A13008

- MÔ HÌNH PHỔI GD/A13010

- MÔ HÌNH PHỔI (7 MẢNH) GD/A13012

- MÔ HÌNH GIẢI PHẪU HỆ BÀI TIẾT GD/A14001

- MÔ HÌNH GIẢI PHẪU HỆ TIẾT NIỆU GD/A14002

- MÔ HÌNH NÃO GD/A14004

- MÔ HÌNH CƠ QUAN SINH DỤC NAM GD/A15102

- MÔ HÌNH CẮT ĐỨNG QUA CHẬU HÔNG NỮ GD/A15104

- MÔ HÌNH CƠ QUAN SINH DỤC NỮ GD/A15105

- MÔ HÌNH CẮT ĐỨNG QUA CHẬU HÔNG NỮ GD/A15107

- MÔ HÌNH TỬ CUNG GD/A15108

- MÔ HÌNH GIẢI PHẪU HỆ SINH DỤC NAM GD/A15112

- MÔ HÌNH GIẢI PHẪU HỆ SINH DỤC NỮ GD/A15113

- MÔ HÌNH VÒNG TUẦN HOÀN GD/A16001

- MÔ HÌNH SƠ ĐỒ VÒNG TUẦN HOÀN, CHẠY GD/A16003

- MÔ HÌNH TIM GD/A16007

- MẮT PHÓNG ĐẠI GD/A17103

- MÔ HÌNH TAI PHÓNG ĐẠI GD/A17202

- MÔ HÌNH TAI PHÓNG ĐẠI, 6 MẢNH GD/A17206

- MÔ HÌNH GIẢI PHẪU THẦN KINH NGƯỜI GD/A18101

- MÔ HÌNH CẮT NGANG TUỶ SỐNG GD/A18104

- MÔ HÌNH GIẢI PHẪU TAI MŨI HỌNG GD/A18108

- MÔ HÌNH CẮT LỚP ĐẦU, MẶT GD/A18202

- MÔ HÌNH GIẢI PHẪU HỆ CƠ, XƯƠNG ĐẦU-MẶT-CỔ GD/A18210

- MÔ HÌNH GIẢI PHẪU HỆ CƠ, XƯƠNG ĐẦU MẶT CỔ GD/A18212

- MÔ HÌNH GIẢI PHẪU HỆ THẦN KINH GD/A18220

- DA PHÓNG ĐẠI 70 LẦN GD/A41002

- MÔ HÌNH CHÂM CỨU GD/C00007

- MÔ HÌNH HỒI SỨC TIM PHỔI NỬA NGƯỜI, NAM NỮ GD/CPR175S

- MÔ HÌNH CẤP CỨU CẢ NGƯỜI GD/CPR200S

- MÔ HÌNH ĐỠ ĐẺ THƯỜNG GD/F20G

- MÔ HÌNH KHÁM PHỤ KHOA GD/F30P

- MÔ HÌNH KHÁM PHỤ KHOA GD/F30S

- MÔ HÌNH CẮT KHÂU TẦNG SINH MÔN GD/F3A

- MÔ HÌNH SINH SỚM VÀ SINH MUỘN (GIÀ) GD/F52

- MÔ HÌNH DỤNG CỤ ĐẶT VÒNG GD/F5N

- MÔ HÌNH CƠ CHẾ ĐẺ GD/F6

- MÔ HÌNH THỰC TẬP ĐỠ ĐẺ GD/F8

- MÔ HÌNH HỒI SỨC SƠ SINH GD/FT13

- MÔ HÌNH THAI NHI TRONG BỤNG MẸ (THAI NHI TRONG THỜI KỲ MANG THAI) GD/FT336

- MÔ HÌNH KHÁM THAI (NGHE TIM THAI ĐIỆN TỬ) GD/FW2

- MÔ HÌNH KHÁM ÂM ĐẠO GD/FW3

- MÔ HÌNH CHĂM SÓC BỆNH NHÂN GD/H120A

- MÔ HÌNH THÔNG TIỂU NAM TRONG SUỐT GD/H16E

- MÔ HÌNH THÔNG TIỂU GD/H17E

- MÔ HÌNH THÔNG TIỂU GD/H17F

- MÔ HÌNH THỰC TẬP THỤT THÁO GD/H35

- MÔ HÌNH THÔNG KHÍ QUẢN VÀ DẠ DÀY GD/H70-1

- MÔ HÌNH RỬA DẠ DÀY GD/H80

- MÔ HÌNH CHO ĂN QUA ỐNG SONDE DẠ DÀY GD/H81

- MÔ HÌNH TIÊM BẮP MÔNG TRONG SUỐT, ĐIỆN TỬ GD/HS10B

- MÔ HÌNH TIÊM MÔNG GD/HS10C

- MÔ HÌNH HƯỚNG DẪN TIÊM VEN TAY GD/HS14E

- MÔ HÌNH THÔNG TIỂU NAM GD/HS17E

- MÔ HÌNH THÔNG TIỂU NỮ GD/HS17F

- MÔ HÌNH TIÊM TĨNH MẠCH CÁNH TAY GD/HS2

- MÔ HÌNH ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN TRẺ EM GD/J15

- MÔ HÌNH MỞ KHÍ QUẢN GD/J158-C

- MÔ HÌNH ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN NGƯỜI LỚN GD/J50

- MÔ HÌNH CHỌC DÒ TUỶ SỐNG GD/L260B

- MÔ HÌNH CHỌC DÒ MÀNG BỤNG GD/L261

- MÔ HÌNH CHỌC DÒ MÀNG TIM GD/L264

- MÔ HÌNH CHỌC DÒ MÀNG PHỔI GD/L66

- MÔ HÌNH CHỌC DÒ MÀNG PHỔI GD/L67

- MÔ HÌNH THAY BĂNG CẮT CHỈ GD/LV18

- MÔ HÌNH KHÁM TRỰC TRÀNG GD/LV39

- MÔ HÌNH ĐA NĂNG GD/TZ9

- MÔ HÌNH NGHE TIẾNG TIM BÌNH THƯỜNG VÀ BẤT THƯỜNG GD/Z960

- MÔ HÌNH ĐO ĐIỆN TIM GD/ZXD190

- MÔ HÌNH HƯỚNG DẪN TIÊM VEN TAY P50

- MÔ HÌNH TIÊM BẮT TAY TRÁI P55/1

- MÔ HÌNH ĐẶT XÔNG DẠ DÀY W43020

- MÔ HÌNH TIÊM MÔNG W44004

- MÔ HÌNH THÔNG TIỂU NAM W44005

- MÔ HÌNH THÔNG TIỂU NỮ W44006

- MÔ HÌNH THỰC TẬP ĐỠ ĐẺ W44525

- MÔ HÌNH CẤP CỨU CẢ NGƯỜI W44538

- MÔ HÌNH THÔNG TIỂU NỮ, TRONG SUỐT GD/H16F

- MÔ HÌNH HỒI SỨC TIM PHỔI TRẺ EM GD/CPR10160

- MÔ HÌNH XƯƠNG NGƯỜI CÓ DÂY CHẰNG GD/A11102

- MÔ HÌNH TIÊM TĨNH MẠCH GD/H23

- MÔ HÌNH HỒI SỨC TIM PHỔI BÁN THÂN NGƯỜI GD/CPR10170

- MÔ HÌNH TẬP ĐỠ ĐẺ TỰ ĐỘNG GD/F20

- MÔ HÌNH TẬP ĐỠ ĐẺ TỰ ĐỘNG GD/HS10D

- MÔ HÌNH TIÊM TĨNH MẠCH CÁNH TAY GD/HS1

- MÔ HÌNH VẾT THƯƠNG 16 LOẠI GD/HS111-20

- MÔ HÌNH CẤP CỨU BÁN THÂN GD/CPR10175

- MÔ HÌNH CHẤN THƯƠNG VÀ CHĂM SÓC GD/J110

- MÔ HÌNH HỒI SỨC TIM PHỔI TOÀN THÂN GD/CPR10200-F

- MÔ HÌNH HÚT ĐỜM RÃI GD/H85

- MÔ HÌNH RỬA DẠ DÀY GD/H7-1

- MÔ HÌNH TIÊM CÁNH TAY GD/HS20E

- MÔ HÌNH TIM NGƯỜI LỚN GD/A16006

- MÔ HÌNH CÁNH TAY TRUYỀN MÁU GD/HS4E

- MÔ HÌNH HỒI SỨC BÁN THÂN GD/CPR169

- MÔ HÌNH LUỒN ỐNG KIỂU SENGSTAKEN - BLAKE GD/H82

- MÔ HÌNH RỬA DẠ DẠY TRẺ EM GD/H83

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

Tốt cho mẹ và bé

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

Carter, Farlin, Combi, Chicco.

GIAO HÀNG TOÀN QUỐC

GIAO HÀNG TOÀN QUỐC

Thanh toán khi nhận hàng

HOÀN TRẢ SẢN PHẨM

HOÀN TRẢ SẢN PHẨM

Đổi trả trong 7 ngày