Hóa Chất, Thuốc thử Hãng Aqualytic

Hãng sản xuất: Aqualytic – Đức

Xuất xứ: Đức

Giá LH: 0993.49.67.69 - 0983.49.67.69

Email: congtyhuuhao2@gmail.com, buiduyhuu@gmail.com

 

- Thuốc thử dùng cho bộ đo BOD

Chất thử Nitrification; 50ml/chai  

Chất thử Potassium; 50ml/chai

- Thuốc thử COD

Chất thử COD thang đo 0-150mg/l; 25test/hộp

Chất thử COD thang đo 0-1500mg/l; 25test/hộp

Chất thử COD thang đo 0-15000mg/l; 25test/hộp

- Chất thử Phosphate thang đo 0.06-3.5mg/l; 50test/hộp

- Chất thử Nitrogent total LR thang đo 0-25mg/l; 50test/hộp

- Chất thử Nitrogent total HR thang đo 10-150mg/l; 50test/hộp

- Dung dịch chuẩn pH 4; 90ml/chai

- Dung dịch chuẩn pH 7; 90ml/chai

- Dung dịch chuẩn pH 10; 90ml/chai

- Dung dịch bảo quản điện cực pH, 100ml/chai KCl

- Thuốc thử Nitrogen-total

Thang đo 0.5-14mg/l: Digestion reagent Compensation reagent, Nitrat-111; 24test/hộp

- Thuốc thử Nitrogen VARIO, Total HR

Thang đo 5-150mg/l:

VARIO TN HYDROX. HR vials; 50 test

VARIO PERSULFATE reagent; 50 test

VARIO TN reagent A; 50test

VARIO TN reagent B; 50test

VARIO TN ACID LR/HR vials; 50test

VARIO  Deionised water; 100ml

Set (Tube test)

- Thuốc thử Phosphate - total LR

Thang đo 0.07-3 mg/l: Reaction tube, Phosphat -101, Phosphat - 102, Phosphate - 103; 24test

- Thuốc thử Phosphate total HR

Thang đo 1.5-20 mg/l: Reaction tube, Phosphat -101, Phosphat- 102, phosphat - 103; 24 test/hộp

- Thuốc thử COD MR

Thang đo 0-1500 mg/l; COD MR; 25test/hộp

- Thuốc thử COD MR

Thang đo 0-1500 mg/l; COD MR; 150test/hộp

- Thuốc thử COD HR

Thang đo 0-15000 mg/l; COD HR; 25test/hộp

- Thuốc thử COD HR

Thang đo 0-15000 mg/l; COD HR; 150test/hộp

- pH value

Thang đo 6.5-8.4 pH:

  PHENOLRED/PHOTOMETER;100test/hộp

Arsenic Test Kit

Kit for 100 measurement in case

Resolution: 0 – 0.005 – 0.01 – 0.025 – 0.05 – 0.1 – 0.25 – 0.5 mg AS3+/5+/L

- Thuôc thử chì Lead

Thang đo 0.1-5mg/l: Spectroquant 1.09717.0001; 50test/hộp

- Thuốc thử Kẽm Zinc

Thang đo 0.02-0.5 mg/l:

COPPER/ZINC LR;100test/hộp

EDTA; 100test/hộp

DECHLOR; 100test/hộp

- Thuốc thử Niken Nickel

Thang đo 0.02 - 1mg/l:

Nickel - 51, Nickel - 52; 50test

- Thuốc thử Niken Nickel

Thang đo 0.2 - 7mg/l:

Nickel - 51, Nickel - 52; 50test

- Thuốc thử Ammonia

Thang đo 0.02-1 mg/l:  Ammonia No.1; 100test/hộp

                                        Ammonia No.2;100test/hộp

- Thuốc thử Ammonia  VARIO HR

- Thang đo 1-50 mg/l:

  VARIO Ammonia Salicylate F5; 50 test

  VARIO Ammonia Cyanurate F5 ;50 test

  VARIO Am Diluent Reagent HR; 50 test

  VARIO Deionised Water (for Zero); 100ml

Set (Tube test)

- Chất thử Bromine

Thang đo 0.05-6.5 mg/l: DPD No.1; 100test/hộp

                                          DPD No.3; 100test/hộp

- Thuốc thử Đồng Copper

Thang đo 0.5-5 mg/l: Copper No.1; 100test/hộp

                                    Copper No.2; 100test/hộp

- Chất thử Chromium

Thang đo 0.005-0.5 mg/l: Persulf.Rtg For CR; 100test/hộp

Chromium Hexavalent; 100test/hộp

- Chất thử Chromium

Thang đo 0.02-2 mg/l: Persulf.Rtg For CR; 100test/hộp

Chromium Hexavalent; 100test/hộp

- Thuốc thử Fluoride

Thang đo 0.05-1.5 mg/l: SPADNS Reagent; 250ml

                                 Fluoride standard; 30ml

- Thuốc thử Phenols

Thang đo 2-5mg/l:  PHENOLE No.1; 100test/hộp

 PHENOLE No.2; 100test/hộp

- Thuốc thử sắt Iron (II,III)

Thang đo 0.1-1mg/l: Iron LR; 100test/hộp

- Thuốc thử Sắt Iron VARIO (II,III)

Thang 0.1-3 mg/l: Vario Ferro F10; 100 pc/hộp

- Thuốc thử Manganese VARIO LR

Thang 0.01-0.7 mg/l:

 VARIO Ascorbic Acid; 100 test

 VARIO Alkaline- Cyanide; 60 ml

 VARIO PAN Indicator; 60ml

   Set

- Thuốc thử Manganese VARIO HR

Thang đo 0.1-18mg/l:

Vario Manganese Citrate Puffer F10; 100test

Vario Sodiumperiodate F10; 100test

 Set

- Thuốc thử độ cứng tổng Hardness,total

Thang đo 2-50mg/l: Hardcheck P; 100 test/hộp

- Thuốc thử độ cứng tổng Hardness,total

Thang đo 20-500mg/l: Hardcheck P; 100 test/hộp

- Thuôc thử nhôm Aluminium VARIO

Thang đo: 0.01-0.25 mg/l:

VARIO Aluminum ECR/F20; 100 test

VARIO Aluminum Hexamine/F20; 100 test

VARIO Aluminum ECR Masking Reagt; 25ml

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

Tốt cho mẹ và bé

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

Carter, Farlin, Combi, Chicco.

GIAO HÀNG TOÀN QUỐC

GIAO HÀNG TOÀN QUỐC

Thanh toán khi nhận hàng

HOÀN TRẢ SẢN PHẨM

HOÀN TRẢ SẢN PHẨM

Đổi trả trong 7 ngày