Máy Ly Tâm Lạnh Hermle Z 32HK

Thông số kỹ thuật Máy Ly Tâm Lạnh Hermle Z 32HK:

- Tốc độ ly tâm tối đa: 20000 vòng/phút

- Lực ly tâm tối đa: 38007 xg

- Khoảng tốc độ : 200 – 20000 vòng/phút

- Thể tích lý tâm tối đa: 4 x 100 ml

 

Phụ kiện Máy Ly Tâm Lạnh Hermle Z 32HK chọn thêm :

1. Rotor góc 6 x 85 ml, code: 220.78 V05

-     Tốc độ ly tâm tối đa: 13500 vòng/phút

-     Lực ly tâm: 20984 xg

-     Nhiệt độ đạt ở tốc độ tối đa: 5 0C

2. Rotor góc 6 x 85 ml, code: 221.18 V02

-     Tốc độ ly tâm tối đa: 13000 vòng/phút

-     Lực ly tâm: 21726 xg

-     Nhiệt độ đạt ở tốc độ tối đa: 4 0C

3.Rotor góc 4 x 85 ml, code: 221.20 V02

-     Tốc độ ly tâm tối đa: 15000 vòng/phút

-     Lực ly tâm: 23140 xg

-     Nhiệt độ đạt ở tốc độ tối đa: 5 0C

4. Rotor góc 6 x 50 ml, code: 221.22 V02

-     Tốc độ ly tâm tối đa: 16000 vòng/phút

-     Lực ly tâm: 24039 xg

-     Nhiệt độ đạt ở tốc độ tối đa: -1 0C

5. Rotor góc 20 x 10 ml, code: 221.28 V02

-     Tốc độ ly tâm tối đa: 14000 vòng/phút

-     Lực ly tâm: 21472 xg

-     Nhiệt độ đạt ở tốc độ tối đa: 1 0C

6. Rotor góc 30 x 1.5/2.0 ml, code: 221.17 V07

-     Tốc độ ly tâm tối đa: 17000 vòng/phút

-     Lực ly tâm: 30368 xg

-     Đệm kín

-     Nhiệt độ đạt ở tốc độ tối đa: 8 0C

7. Rotor góc 24 x 1.5/2.0 ml, code: 220.87 V15

-     Tốc độ ly tâm tối đa: 20000 vòng/phút

-     Lực ly tâm: 38007 xg

-     Đệm kín

-     Nhiệt độ đạt ở tốc độ tối đa: 10 0C

8. Rotor góc 24 x 1.5/2.0 ml, code: 220.87 V16

-     Tốc độ ly tâm tối đa: 17000 vòng/phút

-     Lực ly tâm: 27460 xg

-     Nhiệt độ đạt ở tốc độ tối đa: -1 0C

9. Rotor góc 44 x 1.5/2.0 ml, code: 220.88 V09

-     Tốc độ ly tâm tối đa: 13500 vòng/phút

-     Lực ly tâm: 17113 xg

-     Nhiệt độ đạt ở tốc độ tối đa: -10 0C

10. Rotor góc cho 4 x 8-PCR Strips, code: 221.38 V01

-     Tốc độ ly tâm tối đa: 15000 vòng/phút

-     Lực ly tâm: 15343 xg

-     Nhiệt độ đạt ở tốc độ tối đa: -7 0C

11. Rotor văng 4 x 100 ml, code: 221.12 V03

-     Tốc độ ly tâm tối đa: 4500 vòng/phút

-     Lực ly tâm: 3350 xg

-     Nhiệt độ đạt ở tốc độ tối đa: -15 0C

12. Rotor văng 4 x 100 ml, code: 220.72 V06

-     Tốc độ ly tâm tối đa: 5000 vòng/phút

-     Lực ly tâm: 4080 xg

-     Nhiệt độ đạt ở tốc độ tối đa: -12 0C

13. Rotor văng 2 x 3 khay vi thể, code: 221.16 V03

-     Tốc độ ly tâm tối đa: 4500 vòng/phút

-     Lực ly tâm: 2716 xg

-     Nhiệt độ đạt ở tốc độ tối đa: -10 0C

14. Rotor góc 30 x 15 ml, code: 221.19 V02

-     Tốc độ ly tâm tối đa: 4500 vòng/phút

-     Lực ly tâm: 2830/2467 xg

-     Nhiệt độ đạt ở tốc độ tối đa: -18 0C

15. Rotor góc 12 x 15 ml, code: 221.54 V02

-     Tốc độ ly tâm tối đa: 6000 vòng/phút

-     Lực ly tâm: 4427 xg

-     Nhiệt độ đạt ở tốc độ tối đa: -15 0C

16. Rotor góc 6 x 50 ml, code: 221.55 V02

-     Tốc độ ly tâm tối đa: 6000 vòng/phút

-     Lực ly tâm: 4427 xg

-    Nhiệt độ đạt ở tốc độ tối đa: -16 0C

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

Tốt cho mẹ và bé

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

Carter, Farlin, Combi, Chicco.

GIAO HÀNG TOÀN QUỐC

GIAO HÀNG TOÀN QUỐC

Thanh toán khi nhận hàng

HOÀN TRẢ SẢN PHẨM

HOÀN TRẢ SẢN PHẨM

Đổi trả trong 7 ngày