Cồn kế Alla - Pháp

NSX: Alla France - Pháp

Giá LH: 0949.49.67.69 - 0983.49.67.69

Email: congtyhuuhao9@gmail.com, buiduyhuu@gmail.com

Cồn kế Alla - Pháp

- Cồn kế 0-10 : 0.1%, Tp.20ºC

0910FC000/20-qp  

- Cồn kế 0-35 : 0.5%, Tp.20ºC

0530FC000/20-qp  

- Cồn kế 0-35 : 0.5%, Tp 20ºC, có nhiệt kế 0-40ºC

0530TP000/20-qp  

- Cồn kế 0-100 : 1%, Tp 20ºC

0500FG000/20-qp  

- Cồn kế 0-100 : 1%, Tp 20ºC, có nhiệt kế 0-40ºC

0500TP000/20-qp  

- Cồn kế 20-30 : 0.1%, Tp.20°C

0910FC020/20-qp  

- Cồn kế 35-70 : 0.5% , Tp.20ºC

0530FC035/20-qp  

- Cồn kế 35-70 : 0.5%, Tp 20ºC, có nhiệt kế 0-40ºC

0530TP035/20-qp  

- Cồn kế 40-50: 0.1%, Tp.20ºC

0910FC040/20-qp  

- Cồn kế 70-100 : 0.5%, Tp.20ºC

0530FC070/20-qp  

- Cồn kế 70-100 : 0.5%, có nhiệt kế 0-40ºC

0530TP070/20-qp  

- Cồn kế 90-100 : 0.1% Tp.20°C

0910FC090/20-qp  

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

Tốt cho mẹ và bé

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

Carter, Farlin, Combi, Chicco.

GIAO HÀNG TOÀN QUỐC

GIAO HÀNG TOÀN QUỐC

Thanh toán khi nhận hàng

HOÀN TRẢ SẢN PHẨM

HOÀN TRẢ SẢN PHẨM

Đổi trả trong 7 ngày