Nhiệt kế thủy ngân, nhiệt kế rượu, nhiệt kế vẩy Alla - Pháp

Nhiệt kế thủy ngân Hg PROMOLAB

Nhiệt kế rượu PROMOLAB Alla - Pháp

Nhiệt kế thủy ngân ASTM Alla - Pháp

Nhiệt kế vẩy Alla - Pháp

NSX: Alla France - Pháp

Giá LH: 0949.49.67.69 - 0983.49.67.69

Email: congtyhuuhao9@gmail.com, buiduyhuu@gmail.com

 

Nhiệt kế thủy ngân Hg PROMOLAB Alla - Pháp

- Nhiệt kế thủy ngân PROMOLAB -20+110 : 1°C

50000P110-qp   

- Nhiệt kế thủy ngân PROMOLAB -20+150 : 1°C

50000P150-qp    

- Nhiệt kế thủy ngân PROMOLAB -20+250 : 1°C

50000P250-qp   

 

Nhiệt kế rượu PROMOLAB Alla - Pháp

- Nhiệt kế rượu PROMOLAB -10+60 : 0.5°C

55100T060-qp   

- Nhiệt kế rượu PROMOLAB -20+110 : 1°C

55000P110-qp   

- Nhiệt kế rượu PROMOLAB -20+150 : 1°C

55000P150-qp   

 

Nhiệt kế thủy ngân ASTM Alla - Pháp

- Nhiệt kế thủy ngân ASTM 5C, -38+50°C : 1°C

5956.005-qp  

- Nhiệt kế thủy ngân ASTM 9C, -5+110°C : 0.5°C

5950.009-qp  

- Nhiệt kế thủy ngân ASTM 33C, -38+42°C : 0.2°C

5956.033-qp  

- Nhiệt kế thủy ngân ASTM 39C, +48+102°C : 0.2°C

5950.039-qp  

- Nhiệt kế thủy ngân ASTM 62C, -38+2°C : 0.1°C

5950.062-qp  

- Nhiệt kế thủy ngân ASTM 64C, +25+55°C : 0.1°C

5950.064-qp  

- Nhiệt kế thủy ngân ASTM 61C, +32+127°C : 0.2°C

5950.061-qp  

- Nhiệt kế thủy ngân ASTM 82C, -15+105°C : 1°C

5950.082-qp  

- Nhiệt kế thủy ngân ASTM 96C, +120+150°C : 0.1°C

5950.096-qp  

- Nhiệt kế thủy ngân ASTM 100C, +145+205°C :  0.2°C

5950.100-qp  

- Nhiệt kế thủy ngân ASTM 114C, -80+20°C : 0.5°C

5950.114-qp  

- Nhiệt kế thủy ngân ASTM 120C, +38.6+41.40°C : 0.05°C

5950.120-qp  

 

Nhiệt kế vẩy Alla - Pháp

- Nhiệt kế vẩy -10 + 110ºC, vạch chia 1ºC

Code: 50203T110-qp

- Nhiệt kế vẩy -10 + 150ºC, vạch chia 1ºC

Code: 50203T150-qp

- Nhiệt kế vẩy -10 + 250ºC, vạch chia 1ºC

Code: 50203T250-qp

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

Tốt cho mẹ và bé

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

Carter, Farlin, Combi, Chicco.

GIAO HÀNG TOÀN QUỐC

GIAO HÀNG TOÀN QUỐC

Thanh toán khi nhận hàng

HOÀN TRẢ SẢN PHẨM

HOÀN TRẢ SẢN PHẨM

Đổi trả trong 7 ngày