BẢNG GIÁ BẾP ĐUN BÌNH CẦU MISUNG

Hãng sản xuất/ Thương hiệu: Misung - Hàn Quốc
Liên hệ

BẢNG GIÁ BẾP ĐUN BÌNH CẦU MISUNG

Hãng SX: MISUNG - HÀN QUỐC

Xuất xứ: Hàn Quốc

Giá LH: 0993.49.67.69 - 0983.49.67.69

 

Bếp đun bình cầu

Hãng sản xuất: Misung Scientific - Hàn Quốc

Model tùy chọn

Bếp đun bình cầu E 05 (dùng cho bình cầu 50ml)

Bếp đun bình cầu E 101 (dùng cho bình cầu 100ml)

Bếp đun bình cầu E 102 (dùng cho bình cầu 250ml)

Bếp đun bình cầu E 103 (dùng cho bình cầu 500ml)

Bếp đun bình cầu E 104 (dùng cho bình cầu 1000ml)

Bếp đun bình cầu E 105 (dùng cho bình cầu 2000ml)

Bếp đun bình cầu E 106 (dùng cho bình cầu 3000ml)

Bếp đun bình cầu E 107 (dùng cho bình cầu 5000ml)

Bếp đun bình cầu E 108 (dùng cho bình cầu 10000ml)

Bếp đun bình cầu E 109 (dùng cho bình cầu 20000ml)

 

 

Bếp đun bình cầu kỹ thuật số

Hãng sản xuất: Misung Scientific - Hàn Quốc

Model tùy chọn

Bếp đun bình cầu kỹ thuật số DM 601 (dùng cho bình cầu 100ml)

Bếp đun bình cầu kỹ thuật số DM 602 (dùng cho bình cầu 250ml)

Bếp đun bình cầu kỹ thuật số DM 603 (dùng cho bình cầu 500ml)

Bếp đun bình cầu kỹ thuật số DM 604 (dùng cho bình cầu 1000ml)

Bếp đun bình cầu kỹ thuật số DM 605 (dùng cho bình cầu 2000ml)

Bếp đun bình cầu kỹ thuật số DM 606 (dùng cho bình cầu 3000ml)

Bếp đun bình cầu kỹ thuật số DM 607 (dùng cho bình cầu 5000ml)

 

Bếp đun bình cầu có khuấy từ

Hãng sản xuất: Misung Scientific - Hàn Quốc

Model tùy chọn

Bếp đun bình cầu có khuấy từ ES 301 (dùng cho bình cầu 100ml)

Bếp đun bình cầu có khuấy từ ES 302 (dùng cho bình cầu 250ml)

Bếp đun bình cầu có khuấy từ ES 303 (dùng cho bình cầu 500ml)

Bếp đun bình cầu có khuấy từ ES 304 (dùng cho bình cầu 1000ml)

Bếp đun bình cầu có khuấy từ ES 305 (dùng cho bình cầu 2000ml)

Bếp đun bình cầu có khuấy từ ES 306 (dùng cho bình cầu 3000ml)

Bếp đun bình cầu có khuấy từ ES 307 (dùng cho bình cầu 5000ml)

 

Bếp đun bình cầu kỹ thuật số có khuấy từ

Hãng sản xuất: Misung Scientific - Hàn Quốc

Model tùy chọn

Bếp đun bình cầu kỹ thuật số có khuấy từ DMS 631 (dùng cho bình cầu 100ml)

Bếp đun bình cầu kỹ thuật số có khuấy từ DMS 632 (dùng cho bình cầu 250ml)

Bếp đun bình cầu kỹ thuật số có khuấy từ DMS 633 (dùng cho bình cầu 500ml)

Bếp đun bình cầu kỹ thuật số có khuấy từ DMS 634 (dùng cho bình cầu 1000ml)

Bếp đun bình cầu kỹ thuật số có khuấy từ DMS 635 (dùng cho bình cầu 2000ml)

Bếp đun bình cầu kỹ thuật số có khuấy từ DMS 636 (dùng cho bình cầu 3000ml)

Bếp đun bình cầu kỹ thuật số có khuấy từ DMS 637 (dùng cho bình cầu 5000ml)

 

Bếp đun bình cầu khuấy từ kỹ thuật số

Hãng sản xuất: Misung Scientific - Hàn Quốc

Model tùy chọn

Bếp đun bình cầu khuấy từ kỹ thuật số DMSD 631 (dùng cho bình cầu 100ml)

Bếp đun bình cầu khuấy từ kỹ thuật số DMSD 632 (dùng cho bình cầu 250ml)

Bếp đun bình cầu khuấy từ kỹ thuật số DMSD 633 (dùng cho bình cầu 500ml)

Bếp đun bình cầu khuấy từ kỹ thuật số DMSD 634 (dùng cho bình cầu 1000ml)

Bếp đun bình cầu khuấy từ kỹ thuật số DMSD 635 (dùng cho bình cầu 2000ml)

Bếp đun bình cầu khuấy từ kỹ thuật số DMSD 636 (dùng cho bình cầu 3000ml)

Bếp đun bình cầu khuấy từ kỹ thuật số DMSD 637 (dùng cho bình cầu 5000ml)

 

BẾP ĐUN BÌNH CẦU NHIỀU VỊ TRÍ

Hãng sản xuất: Misung Scientific - Hàn Quốc

Model tùy chọn

Bếp đun bình cầu 3 vị trí EAM 9201-03 (3 vị trí, dùng cho bình cầu 100ml)

Bếp đun bình cầu 3 vị trí EAM 9202-03 (3 vị trí, dùng cho bình cầu 250ml)

Bếp đun bình cầu 3 vị trí EAM 9203-03 (3 vị trí, dùng cho bình cầu 500ml)

Bếp đun bình cầu 3 vị trí EAM 9204-03 (3 vị trí, dùng cho bình cầu 1000ml)

Bếp đun bình cầu 6 vị trí EAM 9201-06 (6 vị trí, dùng cho bình cầu 100ml)

Bếp đun bình cầu 6 vị trí EAM 9202-06 (6 vị trí, dùng cho bình cầu 250ml)

Bếp đun bình cầu 6 vị trí EAM 9203-06 (6 vị trí, dùng cho bình cầu 500ml)

Bếp đun bình cầu 6 vị trí EAM 9204-06 (6 vị trí, dùng cho bình cầu 1000ml)

 

BẾP ĐUN BÌNH CẦU NHIỀU VỊ TRÍ

Hãng sản xuất: Misung Scientific - Hàn Quốc

Model tùy chọn

Bếp đun bình cầu 3 vị trí  EAMC 9301-03 (3 vị trí, dùng cho bình cầu 100ml)

Bếp đun bình cầu 3 vị trí EAMC 9302-03 (3 vị trí, dùng cho bình cầu 250ml)

Bếp đun bình cầu 3 vị trí EAMC 9303-03 (3 vị trí, dùng cho bình cầu 500ml)

Bếp đun bình cầu 3 vị trí EAMC 9304-03 (3 vị trí, dùng cho bình cầu 1000ml)

Bếp đun bình cầu 6 vị trí EAMC 9301-06 (6 vị trí, dùng cho bình cầu 100ml)

Bếp đun bình cầu 6 vị trí EAMC 9302-06 (6 vị trí, dùng cho bình cầu 250ml)

Bếp đun bình cầu 6 vị trí EAMC 9303-06 (6 vị trí, dùng cho bình cầu 500ml) EAMC 9304-06 (6 vị trí, dùng cho bình cầu 1000ml)

 

Bếp đun bình cầu nhiều vị trí kỹ thuật số

Hãng sản xuất: Misung Scientific - Hàn Quốc

Model tùy chọn

Bếp đun bình cầu 3 vị trí kỹ thuật số EAMD 9401-03 (3 vị trí, dùng cho bình cầu 100ml)

Bếp đun bình cầu 3 vị trí kỹ thuật số EAMD 9402-03 (3 vị trí, dùng cho bình cầu 250ml)

Bếp đun bình cầu 3 vị trí kỹ thuật số EAMD 9403-03 (3 vị trí, dùng cho bình cầu 500ml)

Bếp đun bình cầu 3 vị trí kỹ thuật số EAMD 9404-03 (3 vị trí, dùng cho bình cầu 1000ml)

Bếp đun bình cầu 6 vị trí kỹ thuật số EAMD 9401-06 (6 vị trí, dùng cho bình cầu 100ml)

Bếp đun bình cầu 6 vị trí kỹ thuật số EAMD 9402-06 (6 vị trí, dùng cho bình cầu 250ml)

Bếp đun bình cầu 6 vị trí kỹ thuật số EAMD 9403-06 (6 vị trí, dùng cho bình cầu 500ml)

Bếp đun bình cầu 6 vị trí kỹ thuật số EAMD 9404-06 (6 vị trí, dùng cho bình cầu 1000ml)

 

Bếp đun bình cầu có khuấy từ nhiều vị trí

Hãng sản xuất: Misung Scientific - Hàn Quốc

Model tùy chọn

Bếp đun bình cầu có khuấy từ 3 vị trí EAMS 9501-03 (3 vị trí, dùng cho bình cầu 100ml)

Bếp đun bình cầu có khuấy từ 3 vị trí EAMS 9502-03 (3 vị trí, dùng cho bình cầu 250ml)

Bếp đun bình cầu có khuấy từ 3 vị trí EAMS 9503-03 (3 vị trí, dùng cho bình cầu 500ml)

Bếp đun bình cầu có khuấy từ 3 vị trí EAMS 9504-03 (3 vị trí, dùng cho bình cầu 1000ml)

Bếp đun bình cầu có khuấy từ 6 vị trí EAMS 9501-06 (6 vị trí, dùng cho bình cầu 100ml)

Bếp đun bình cầu có khuấy từ 6 vị trí EAMS 9502-06 (6 vị trí, dùng cho bình cầu 250ml)

Bếp đun bình cầu có khuấy từ 6 vị trí EAMS 9503-06 (6 vị trí, dùng cho bình cầu 500ml)

Bếp đun bình cầu có khuấy từ 6 vị trí EAMS 9504-06 (6 vị trí, dùng cho bình cầu 1000ml)

 

Bếp đun bình cầu nhiều vị trí kỹ thuật số có khuấy từ

Hãng sản xuất: Misung Scientific - Hàn Quốc

Model tùy chọn

Bếp đun bình cầu 3 vị trí kỹ thuật số có khuấy từ EAMDS 9601-03 (3 vị trí, dùng cho bình cầu 100ml)

Bếp đun bình cầu 3 vị trí kỹ thuật số có khuấy từ EAMDS 9602-03 (3 vị trí, dùng cho bình cầu 250ml)

Bếp đun bình cầu 3 vị trí kỹ thuật số có khuấy từ EAMDS 9603-03 (3 vị trí, dùng cho bình cầu 500ml)

Bếp đun bình cầu 3 vị trí kỹ thuật số có khuấy từ EAMDS 9604-03 (3 vị trí, dùng cho bình cầu 1000ml)

Bếp đun bình cầu 6 vị trí kỹ thuật số có khuấy từ EAMDS 9601-06 (6 vị trí, dùng cho bình cầu 100ml)

Bếp đun bình cầu 6 vị trí kỹ thuật số có khuấy từ EAMDS 9602-06 (6 vị trí, dùng cho bình cầu 250ml)

Bếp đun bình cầu 6 vị trí kỹ thuật số có khuấy từ EAMDS 9603-06 (6 vị trí, dùng cho bình cầu 500ml)

Bếp đun bình cầu 6 vị trí kỹ thuật số có khuấy từ EAMDS 9604-06 (6 vị trí, dùng cho bình cầu 1000ml)

 

Bếp đun bình cầu có khuấy từ kỹ thuật số

Hãng sản xuất: Misung Scientific - Hàn Quốc

Model tùy chọn

Bếp đun bình cầu có khuấy từ kỹ thuật số EAMDSD 9701-03 (3 vị trí, dùng cho bình cầu 100ml)

Bếp đun bình cầu có khuấy từ kỹ thuật số EAMDSD 9702-03 (3 vị trí, dùng cho bình cầu 250ml)

Bếp đun bình cầu có khuấy từ kỹ thuật số EAMDSD 9703-03 (3 vị trí, dùng cho bình cầu 500ml)

Bếp đun bình cầu có khuấy từ kỹ thuật số EAMDSD 9704-03 (3 vị trí, dùng cho bình cầu 1000ml)

Bếp đun bình cầu có khuấy từ kỹ thuật số EAMDSD 9701-06 (6 vị trí, dùng cho bình cầu 100ml)

Bếp đun bình cầu có khuấy từ kỹ thuật số EAMDSD 9702-06 (6 vị trí, dùng cho bình cầu 250ml)

Bếp đun bình cầu có khuấy từ kỹ thuật số EAMDSD 9703-06 (6 vị trí, dùng cho bình cầu 500ml)

Bếp đun bình cầu có khuấy từ kỹ thuật số EAMDSD 9704-06 (6 vị trí, dùng cho bình cầu 1000ml)

 

Bếp đun bình cầu nhiệt độ cao (không bộ điều khiển nhiệt)

Hãng sản xuất: Misung Scientific - Hàn Quốc

Model tùy chọn

Bếp đun bình cầu nhiệt độ cao MHT 403C (dùng cho bình cầu 500ml)

Bếp đun bình cầu nhiệt độ cao MHT 404C (dùng cho bình cầu 1000ml)

Bếp đun bình cầu nhiệt độ cao MHT 405C (dùng cho bình cầu 2000ml)

Bếp đun bình cầu nhiệt độ cao MHT 406C (dùng cho bình cầu 3000ml)

Bếp đun bình cầu nhiệt độ cao MHT 407C (dùng cho bình cầu 5000ml)

 

Heating mantles (dùng cho bình cầu)

Hãng sản xuất: Misung Scientific - Hàn Quốc

Model tùy chọn

C 05 (dùng cho bình cầu 50ml)

C 401 (dùng cho bình cầu 100ml)

C 402 (dùng cho bình cầu 250ml)

C 403 (dùng cho bình cầu 500ml)

C 404 (dùng cho bình cầu 1000ml)

C 405 (dùng cho bình cầu 2000ml)

C 406 (dùng cho bình cầu 3000ml)

C 407 (dùng cho bình cầu 5000ml)

C 408 (dùng cho bình cầu 10000ml)

C 409 (dùng cho bình cầu 20000ml)

 

Heating mantles

Model tùy chọn

A 201 (dùng cho bình cầu 100ml)

A 202 (dùng cho bình cầu 250ml)

A 203 (dùng cho bình cầu 500ml)

A 204 (dùng cho bình cầu 1000ml)

A 205 (dùng cho bình cầu 2000ml)

A 206 (dùng cho bình cầu 3000ml)

A 207 (dùng cho bình cầu 5000ml)

AB 201 (dùng cho beaker 100ml)

AB 202 (dùng cho beaker 250ml)

AB 203 (dùng cho beaker 500ml)

AB 204 (dùng cho beaker 1000ml)

AB 205 (dùng cho beaker 2000ml)

AB 206 (dùng cho beaker 3000ml)

AB 207 (dùng cho beaker 5000ml)

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

Tốt cho mẹ và bé

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

Carter, Farlin, Combi, Chicco.

GIAO HÀNG TOÀN QUỐC

GIAO HÀNG TOÀN QUỐC

Thanh toán khi nhận hàng

HOÀN TRẢ SẢN PHẨM

HOÀN TRẢ SẢN PHẨM

Đổi trả trong 7 ngày