Bảng giá bếp đun cốc đốt thủy tinh Misung

Hãng sản xuất/ Thương hiệu: Misung - Hàn Quốc
Liên hệ

BẢNG GIÁ BẾP ĐUN CỐC ĐỐT THỦY TINH MISUNG

Hãng SX: MISUNG - HÀN QUỐC

Xuất xứ: Hàn Quốc

Giá LH: 0993.49.67.69 - 0983.49.67.69

Bếp đun cốc đốt thủy tinh (beaker)

Hãng sản xuất: Misung Scientific - Hàn Quốc

Model tùy chọn

Bếp đun cốc đốt thủy tinh EH 101 (dùng cho beaker 100ml)

Bếp đun cốc đốt thủy tinh EH 102 (dùng cho beaker 250ml)

Bếp đun cốc đốt thủy tinh EH 103 (dùng cho beaker 500ml)

Bếp đun cốc đốt thủy tinh EH 104 (dùng cho beaker 1000ml)

Bếp đun cốc đốt thủy tinh EH 105 (dùng cho beaker 2000ml)

Bếp đun cốc đốt thủy tinh EH 106 (dùng cho beaker 3000ml)

Bếp đun cốc đốt thủy tinh EH 107 (dùng cho beaker 5000ml)

Bếp đun cốc đốt thủy tinh EH 108 (dùng cho beaker 10000ml)

Bếp đun cốc đốt thủy tinh EH 109 (dùng cho beaker 20000ml)

Bếp đun cốc đốt thủy tinh EBH 108 (dùng cho beaker 10000ml)

Bếp đun cốc đốt thủy tinh EBH 109 (dùng cho beaker 20000ml)

 

Bếp đun cốc đốt thủy tinh (beaker) kỹ thuật số

Hãng sản xuất: Misung Scientific - Hàn Quốc

Model tùy chọn

Bếp đun cốc đốt thủy tinh (beaker) kỹ thuật số DMB 601 (dùng cho beaker 100ml)

Bếp đun cốc đốt thủy tinh (beaker) kỹ thuật số DMB 602 (dùng cho beaker 250ml)

Bếp đun cốc đốt thủy tinh (beaker) kỹ thuật số DMB 603 (dùng cho beaker 500ml)

Bếp đun cốc đốt thủy tinh (beaker) kỹ thuật số DMB 604 (dùng cho beaker 1000ml)

Bếp đun cốc đốt thủy tinh (beaker) kỹ thuật số DMB 605 (dùng cho beaker 2000ml)

Bếp đun cốc đốt thủy tinh (beaker) kỹ thuật số DMB 606 (dùng cho beaker 3000ml)

Bếp đun cốc đốt thủy tinh (beaker) kỹ thuật số DMB 607 (dùng cho beaker 5000ml)

 

Bếp đun cốc đốt thủy tinh (beaker) có khuấy từ

Hãng sản xuất: Misung Scientific - Hàn Quốc

Model tùy chọn

Bếp đun cốc đốt thủy tinh có khuấy từ ESB 301 (dùng cho beaker 100ml)

Bếp đun cốc đốt thủy tinh có khuấy từ ESB 302 (dùng cho beaker 250ml)

Bếp đun cốc đốt thủy tinh có khuấy từ ESB 303 (dùng cho beaker 500ml)

Bếp đun cốc đốt thủy tinh có khuấy từ ESB 304 (dùng cho beaker 1000ml)

Bếp đun cốc đốt thủy tinh có khuấy từ ESB 305 (dùng cho beaker 2000ml)

Bếp đun cốc đốt thủy tinh có khuấy từ ESB 306 (dùng cho beaker 3000ml)

Bếp đun cốc đốt thủy tinh có khuấy từ ESB 307 (dùng cho beaker 5000ml)

 

Bếp đun Cốc đốt thủy tinh kỹ thuật số có khuấy từ

Hãng sản xuất: Misung Scientific - Hàn Quốc

Model tùy chọn

Bếp đun Cốc đốt thủy tinh kỹ thuật số có khuấy từ DMSB 631 (dùng cho beaker 100ml)

Bếp đun Cốc đốt thủy tinh kỹ thuật số có khuấy từ DMSB 632 (dùng cho beaker 250ml)

Bếp đun Cốc đốt thủy tinh kỹ thuật số có khuấy từ DMSB 633 (dùng cho beaker 500ml)

Bếp đun Cốc đốt thủy tinh kỹ thuật số có khuấy từ DMSB 634 (dùng cho beaker 1000ml)

Bếp đun Cốc đốt thủy tinh kỹ thuật số có khuấy từ DMSB 635 (dùng cho beaker 2000ml)

Bếp đun Cốc đốt thủy tinh kỹ thuật số có khuấy từ DMSB 636 (dùng cho beaker 3000ml) DMSB 637 (dùng cho beaker 5000ml)

 

Bếp đun cốc đốt khuấy từ kỹ thuật số

Hãng sản xuất: Misung Scientific - Hàn Quốc

Model tùy chọn

Bếp đun cốc đốt khuấy từ kỹ thuật số DMSDB 631 (dùng cho beaker 100ml)

Bếp đun cốc đốt khuấy từ kỹ thuật số DMSDB 632 (dùng cho beaker 250ml)

Bếp đun cốc đốt khuấy từ kỹ thuật số DMSDB 633 (dùng cho beaker 500ml)

Bếp đun cốc đốt khuấy từ kỹ thuật số DMSDB 634 (dùng cho beaker 1000ml)

Bếp đun cốc đốt khuấy từ kỹ thuật số DMSDB 635 (dùng cho beaker 2000ml)

Bếp đun cốc đốt khuấy từ kỹ thuật số DMSDB 636 (dùng cho beaker 3000ml)

Bếp đun cốc đốt khuấy từ kỹ thuật số DMSDB 637 (dùng cho beaker 5000ml)

 

Heating mantles (dùng cho beaker)

Hãng sản xuất: Misung Scientific - Hàn Quốc

Model tùy chọn

CB 401 (dùng cho beaker 100ml)

CB 402 (dùng cho beaker 250ml)

CB 403 (dùng cho beaker 500ml)

CB 404 (dùng cho beaker 1000ml)

CB 405 (dùng cho beaker 2000ml)

CB 406 (dùng cho beaker 3000ml)

CB 407 (dùng cho beaker 5000ml)

CB 408 (dùng cho beaker 10000ml)

CB 409 (dùng cho beaker 20000ml)

 

Heating Tapes and Cords (without controller)

Hãng sản xuất: Misung Scientific - Hàn Quốc

Model tùy chọn

HT 2506 (rộng 25 x dài 600mm)HT 2510 (rộng 25 x dài 1000mm)

HT 2515 (rộng 25 x dài 1500mm)

HT 2520 (rộng 25 x dài 2000mm)

HT 2525 (rộng 25 x dài 2500mm)

HT 2530 (rộng 25 x dài 3000mm)

HC 1206 (rộng 12 x dài 600mm)

HC 1210 (rộng 12 x dài 1000mm)

HC 1215 (rộng 12 x dài 1500mm)

HC 1220 (rộng 12 x dài 2000mm)

HC 1225 (rộng 12 x dài 2500mm)

HC 1230 (rộng 12 x dài 3000mm)

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

Tốt cho mẹ và bé

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

Carter, Farlin, Combi, Chicco.

GIAO HÀNG TOÀN QUỐC

GIAO HÀNG TOÀN QUỐC

Thanh toán khi nhận hàng

HOÀN TRẢ SẢN PHẨM

HOÀN TRẢ SẢN PHẨM

Đổi trả trong 7 ngày